Výstava ateliérových prací

Anotace

Původní budova jatek získává novou funkci a navrací tak do města jednu z nejkrásnějších broumovských tradic-tkalcovství. Oplocená budova jatek se proměňuje v kulturní místo, jehož jádrem je tkalcovská dílna. Slouží jednak jako profesionální ateliér s části provozu vyhrazenou pro pořádání kurzů, zároveň se do dílny mohou přihlásit jednotlivci pro využití profesionálního vybavení. Fasáda dílny respektuje původní členění, do kterého jsou jako kontrapunkt vložené dva zcela nové otvory. Fasáda kavárny má zcela nový rytmus. Dílna navržena jako převýšený monoprostor se 3 mezipatry nabízí také galerii s prodejem na místě vyrobených tkalcovských výrobků. Kavárna je zvětšena novou přístavbou z dřevěného rámu s polykarbonovým opláštěním, která odkazuje na stávající dostavbu uzavírající pozemek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov