Výstava ateliérových prací

Lidická - Palackého most

Bc. Martin Sucharda

Anotace

Ulice Lidická a Palackého most tvoří zásadní spojení pro pěší mezi Smíchovem a Novým Městem. Aktuální stav dopravního, prostorového a vizuálního řešení ovšem toto pěší propojení z velké části znemožňuje. Připravované dokumenty regulace parteru a studie změn dopravního a prostorového řešení si kladou za cíl vytvořit z lokality uživatelsky příjemnou promenádu s komerčními prostory a vytvořit tak hodnotné pěší propojení celoměstského významu. Dokument byl zpracován pro postupnou transformaci vizuálního smogu v uličním prostranství a sjednocení vzhledu parteru budov v ulici Lidická. Zpracovává se v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a změnami dopravního řešení ulice Lidická a Palackého mostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák