Výstava ateliérových prací

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KLÁROV

Michaela Mašková

Anotace

Klárov je veřejné prostranství v Praze na Malé straně, které je významné z hlediska pražského turismu. Do parku Holubička, kterým projde většina turistů z Pražského hradu navrhuji návštěvnické centrum, které se kolemjdoucím nabízí, ale zároveň nepřekáží volnému průchodu skrz park. Hlavním bodem mého návrhu je ulička, kterou vytvářejí dvě hmoty. Uprostřed je malé náměstíčko napojené na hlavní halu, kde se mohou scházet turistické skupiny. Z haly se otevírají průchody do samotného informačního centra a místnosti s 3D modely Prahy. Pravá hmota je koncipovaná jako zázemí pro objekt, ale i samotné turisty. Kolemjdoucí mají možnost využít kavárnu a veřejné toalety. Objekt má sloužit k načerpání nových informací o Praze, k pomoci turistům zorientovat se, ale i k odpočinku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný