Diplomové práce

PŘESTAVBA DIVADLA DRAK - HRADEC KRÁLOVÉ

Militký Marcel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce divadla Drak v Hradci Králové. Zadání vzniklo z iniciativy vedení divadla, které trápí nevyhovující provozní řešení budovy. To vzniklo díky adaptaci budovy z původního studentského domu na divadelní budovu. Postupné přistavování se projevuje jak v provozním schématu, tak i ve hmotovém výrazu stavby. Návrh zachovává původní budovu a přistavuje k ní kompaktní a čistou hmotu, která umožňuje logické provozní návaznosti s ohledem na potřeby divadelního souboru divadla Drak.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.