Závěrečné práce

ÚZEMÍ DVORŮ PLASKÉHO KLÁŠTERA

Neumannová Lenka

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá identifikací specifických hodnot krajiny původně spravované cisterciáckým řádem, krajiny řeky Střely, barokní krajiny a architektury. Hledá cestu ke komplexnímu vnímání území. Srovnává podobu plaské krajiny, která tu byla kdysi s tou, která je tu dnes a v návrhu představuje možná řešení. Na základě této úvahy je práce rozdělena do tří částí. První historická část pojednávající o cisterciácích nese název "Ora et labora!", neboli Modli se a pracuj! V návaznosti na toto mnišské heslo je druhá část pojmenována Serva et despicie! (Ochraňuj a opomíjej!). Třetí návrhová část se nese v duchu přání Cole et restitue! (Obývej a obnovuj!).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.