Diplomové práce

Hotel garni, Strakonice

Pavelčíková Eliška

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Smyslem práce je dostavba proluky na křížení ulic Velké Náměstí, U Sv. Markéty a Kochana z Prachové. Cílem bylo smysluplně propojit již stávající zástavbu a zároveň akcentovat roh náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.