Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ PRO NÁCHOD

Urbánková Zuzana

Architektura a urbanismus

Anotace

Má práce se zabývá návrhem přeměny bývalých textilních závodů Izáka Mautnera (dnes známé pod názvem Tepna) na obytnou lokalitu s městským charakterem. Podrobněji se věnuji návrhu společenského centra, které je součástí nově navržené zástavby. Společenské centrum v sobě propojuje divadlo, galerii a komunitní centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.