Diplomové práce

NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ PRO NÁCHOD

Urbánková Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Má práce se zabývá návrhem přeměny bývalých textilních závodů Izáka Mautnera (dnes známé pod názvem Tepna) na obytnou lokalitu s městským charakterem. Podrobněji se věnuji návrhu společenského centra, které je součástí nově navržené zástavby. Společenské centrum v sobě propojuje divadlo, galerii a komunitní centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.