Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

PRAHA POLYCENTRICKÁ

Vinklárková Anna

Architektura a urbanismus

Anotace

Centrum Prahy je přetíženo komerčními aktivitami a dopravou, v jiných částech města se naopak těchto aktivit nedostává. Přeměna Prahy v polycentrické město se proto jeví jako klíčová pro její udržitelný rozvoj. Diplomová práce analyzuje systém a hierarchii center Prahy a metropolitního regionu a na základě vyhodnocení současného stavu a vazeb hledá potenciály rozvoje a určuje plochy pro rozvoj stávajících či nových center. Rozvojová centra jsou vybrána na základě multikriteriální analýzy. Pro vybrané centrum - okolí plánované stanice Nemocnice Krč metra D - je vypracována koncepce jeho urbanistické struktury a urbanistický detail.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.