S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

vedoucí ateliéru Maier, vedoucí Ústavu prostorového plánování

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské a doktorské studium. Habilitace pro obor urbanismus a územní plánování - ČVUT - Fakulta architektury 2001, jmenování profesorem obor urbanismus a územní plánování 2004. Národní zástupcem ČR v AESOP (Association of European Schools of Planning). Zahraniční člen ARL (Akademie für Raumplanung und Landesforschung Hannover).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.