Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

zástupce vedoucího Ústavu prostorového plánování

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské a doktorské studium. Habilitace pro obor urbanismus a územní plánování - ČVUT - Fakulta architektury 2001, jmenování profesorem obor urbanismus a územní plánování 2004. Národní zástupcem ČR v AESOP (Association of European Schools of Planning). Zahraniční člen ARL (Akademie für Raumplanung und Landesforschung Hannover).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.