Diplomové práce

KOLEKCE SVĚTEL INSPIROVANÝCH SKLÁŘSKOU TRADICÍ V OBLASTI JABLONECKA (PONIKLÁ)

Drobná Tereza

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Set interiérových svítidel z dutých perliček, které se staly živou tradicí a dnes představují nedílnou součást nemateriálního kulturního dědictví. Navržené svítidlo využívá všechny atributy dutých perlí - optické vlastnosti vystříbření, lehkost a konstrukce, které umožní pouze komponent vcelku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.