Diplomové práce

SVĚTELNÝ OBJEKT

Moravcová Nikola

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Můj projekt se zabývá návrhem fototerapeutické lampy se zabudovaným infrapanelem pro domácí použití. Lampa simuluje slunce jak světlem, tak teplem - lze používat při sezónních depresích, jako každodenní budík nebo při nedostatku slunce. Její variabilita, díky horizontálnímu a vertikálnímu nastavení, umožní všestranné domácí použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.