Diplomové práce

ROZHRANÍ

Pavčo Petr

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh uživatelského rozhraní autonomního vozidla Audi Aicon. Téma jsem si vybral pro jeho současnost a potenciál na poli UI/UX. Největší otázkou je bezpečnost a důvěra. Autonomnímu systému musíme svěřit náš život a pokud se bude chovat nepředvídatelně, neuděláme to. S tím souvisí zpětná vazba, míra komunikace a upozorňování a uživatelské rozhraní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.