Výstava ateliérových prací

parkovací dům budoucnosti : ORN/BLK+PD+...

Bc. Faris Jašarević

Anotace

Parkovací dům budoucnosti vlastně není radikální myšlenka, je to novým standardem, způsobem, jak vnímáme auta, a na co je potřebujeme? Předpokládá se, že v příštích 50 let automobily ve městech postupně nebo dokonce úplně zmizí a lidé se více soustředí na alternativní způsoby dopravy. Parkovací dům (do) budoucnosti je v tomto rozhraní. Novým standardem je budova, která se umí průběžně přizpůsobit změnám a aktualizovat svůj program následovně. Co kdyby se tato změna stala zítra? To znamená, že auta už nebudou na ulicích, a to dál znamená, že nebudou ani v parkovacích domech. Místo toho je potřeba umístit něco, co je vždy potřeba – kvalitní a cenově dostupné bydlení. Cílem je dům, který vydrží změny dalších 100 až 300 let, protože jediný udržitelný dům je ten, který umí žít dlouho.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.