Diplomové práce

SMART HOME - OVLÁDACÍ PRVKY/ ZABEZPEČENÍ/TERMOSTAT/OSVĚTLENÍ/USER INTERFACE

Lovíšková Milica

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá návrhom inteligentných zariadení pre domácnosť. Cieľovou skupinou sú začínajúci uživatelia bezdrôtových inteligentných produktov. Cieľom projektu je vytvoríť set produktov, ktoré budu mať komplexné tvarové riešenie s jednoduchým ovladaním. Súčasťou je aj spracovanie uživateľského rozhrania aplikácie, cez ktorú sa zariadenia ovladajú.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.