Diplomové práce

RE/Transgas

Lukášková Kristýna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrženým objektem je administrativní budova na Vinohradské třídě v Praze 2 v místě dnešních budov Transgas, mezi budovou Českého rozhlasu a domem Nad Museem. Budova má 7 nadzemních a jedno podzemní podlaží. V 1.podzemním podlaží se nachází garáže a technická vybavenost budovy, v 1.NP administrativní funkci doplňují obchody, další podlaží jsou určeny výhradně pro kancelářský provoz. Důležitým prvkem budovy je pasáž vedoucí skrze budovu do vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.