Závěrečné práce

KLOKNERŮV ÚSTAV

Schinko Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout nové sídlo Kloknerova výzkumného a zkušebního ústavu hmot a stavebních konstrukcí ČVUT, který v současné době sídlí v prostorech VŠCHT. Pozemek pro stavbu se nachází na křížení ulic Plzeňská a Bucharova, v městské čtvrti Motol. V rámci svého návrhu jsem vycházel ze stavebního programu poskytnutým Kloknerovým ústavem. Návrh objektu byl výrazně ovlivněn svažitým terénem v okolí motolského potoka. Budova se skládá z administrativní části o 5NP, s atriem umístěným ve středu dispozice. V severní části pozemku se nachází velké průmyslové haly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.