Závěrečné práce

KONVERZE A DOSTAVBA AREÁLU TOVÁRNY V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Blahová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Konverze areálu bývalé továrny Benešovka v Mnichově Hradišti je snahou o výstavbu kvalitního bydlení ve městě a zároveň o vytvoření kulturního a společenského centra. Logicky navazuje na stávající stav a reaguje na historickou stopu. Návrh zachovává industriální charakter místa a vytváří unikátní atmosféru celého prostoru. Cílem práce bylo citlivě zrekonstruovat nevyužívanou továrnu a najít jí vhodné funkční využití a zároveň vytvořit kvalitní bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.