V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

OBNOVA TVRZE S DVOREM POPLUŽNÍM V BERNARTICÍCH

Kostelníková Natália

Architektura a urbanismus

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací hospodářského dvora s tvrzí v Bernarticích. Cílem návrhu jsou celkové úpravy umožňující nové plnohodnotné využití areálu s ohledem na jeho památkové hodnoty. Součástí návrhu je novostavba pro rekreační ubytování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.