Závěrečné práce

Základní umělecká škola, Horní Počernice

Reichlová Miriam

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným objektem je budova Základní umělecké školy, která se nachází v Horních Počernicích v Praze. Ta poskytuje prostory pro hudební, výtvarný, liteárně-dramatický a taneční obor. Nabízí také využití dvou koncertních sálů nejem pro žáky, ale i pro veřejnost. Škola se tak stáva novým výrazným kulturně-vzdělávacím prvkem v Horních Počernicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.