Závěrečné práce

Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica

Sedláková Kristýna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt informačního centra a vyhlídky, nacházející se v Malých Žernosekách, v okresu Litoměřic je umístěn na území přírodního vyhlídkového místa Porta Bohemica. Oblast spadá do CHKO České Středohoří a stejnojmenného mikroregionu Porta Bohemica. Jedná se o dvě budovy navzájem propojené v obou podlažích, nadzemním i podzemním, mezi kterými se v severním objektu nachází mezipatro. Aditivní funkcí celého objektu je kavárna/vinárna a místnost fungující jako galerie. Součástí objektu je venkovní terasa s vyhlídkovými schody. Objekt funguje celoročně, nejvyšší návštěvnost se ale předpokládá v letních měsících.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.