Diplomové práce

Fén

Dvořáková Lucie

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem cestovního vysoušeče vlasů. Důraz je kladen na ergonomii a současné trendy v oblasti designérských produktů na vlasy. Návrh bere ohledy i na samotnou konstrukci zařízení. Navržený cestovní vysoušeč disponuje inovacemi ve skladnosti a úchopech produktu s kvalitní uživatelskou ergonomií.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.