Závěrečné práce

PŘEMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20.STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ

Babíková Gabriela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Transformace kulturního domu v Přibyslavi si klade za cíl proměnit stávající objekt na komunitní centrum se zaměřením na divadelní funkce objektu. Práce se na tomto příkladu věnuje přístupu ke stavbám kulturních domů, postavených během druhé poloviny minulého století. Zabývá se návrhem hmotového řešení, které reaguje nejen na požadavky provozovatele, ale také na dnešní nároky na tuto typologii. Práce se zabývá také řešením interiéru a parteru budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.