Diplomové práce

Veleslavín - doplnění městské struktury

Bc. Jan Ptáček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší území ve Veleslavíně, kde nová stanice metra nastolila novou situaci. Městská část, jako zadavatel se rozhodla toto území využít a zhodnotit. Je jasné, že to není nejatraktivnější rozvojové území v okolí. Zadavatel s ije vědom dalších potenciálů, které Veleslavín nabízí. Veleslavín není kompaktní město, ale také už dávno není vesnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.