Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Veleslavín - doplnění městské struktury

Bc. Jan Ptáček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší území ve Veleslavíně, kde nová stanice metra nastolila novou situaci. Městská část, jako zadavatel se rozhodla toto území využít a zhodnotit. Je jasné, že to není nejatraktivnější rozvojové území v okolí. Zadavatel s ije vědom dalších potenciálů, které Veleslavín nabízí. Veleslavín není kompaktní město, ale také už dávno není vesnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.