Závěrečné práce

Bydlení u Grébovky

Izabela Laura

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Grébovka. Na pomedzí rigídnej blokovej štruktúry Vinohrad a roztrúsenej zástavby Vršovic. Na rozhraní ulíc Košická a Na Královce s výškovým rozdielom piatich podlaží zíva prázdny pás medzi holým štítom domu a schodmi spájajúcimi tieto dve ulice. Namiesto bloku pás. Pás, ktorý čaká na svoje ukončenie. Dom naväzuje na terén a klesá spolu s ním. Cieľom bolo navrhnúť dom neľahostajný k svojej výnimočnej polohe. Výška domu reaguje na výškú okolitej zástavby, postupne klesá spolu s terénom od ulice na Královce až po ulicu Košickú.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.