Diplomové práce

Bytový dům Milada

Pernerová Karolína

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu s aktivním parterem, který je součástí liniové zástavby podél nábřeží jezera Milada.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.