Diplomové práce

Bytový dům Milada

Sedláčková Kateřina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaným objektem je bytový dům, který je zasazen do nově navržené zástavby východního břehu uměle vytvořeného jezera Milada v Severních Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.