Závěrečné práce

NOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BROUMOVĚ

Vrbová Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem nové městské knihovny pro město Broumov. Budova je umístěna na jižním cípu historického města a tvoří tak novou „bránu“ do centra, kde nahrazuje zástavbu, která byla zbourána v polovině minulého století. Objekt nabízí nové vyhovující prostory pro moderní knihovní provoz a vytváří místo pro obyvatele města k příjemnému trávení volného času. Nechybí prostory pro vzdělávací kurzy a kulturní akce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.