Diplomové práce

Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica

Malcová Andrea

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt je novostavba nedaleko Malých Žernosek na pěší trase. Hlavním účelem tohoto turistického zařízení je vyhlídka na Porta Bohemica. Dále se zde nachází informační centrum a prostor pro ochutnávku místního vína. Budova se nachází na vrcholu skály. Má jedno patro ve tvaru elipsy, které je vykonzolované nad řekou Labe.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.