Diplomové práce

Muzejní oáza

Bc. Hana Pleskačová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem mé diplomové práce je regenerace oblasti nacházející se v okolí Národního muzea. Tzv. "Muzejní oáza" je vymezená Severojižní magistrálou, místem jejího rozdvojení a areálem Národního muzea. Jedná se o veřejný prostor, jehož důležitost je v celopražském kontextu zásadní. Nachází se v klíčové pozici na spojnici Nového Města a Vinohrad, v těsné vazbě na Václavské náměstí a Vinohradskou třídu. Sídlí zde významné kulturní instituce, obě budovy Národního muzea a Státní opera.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.