Diplomové práce

AREÁL STARÉ PAPÍRNY U TIŠNOVA

Fuchsová Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce byl návrh nového využití brownfieldu staré papírny v obci Předklášteří, která sousedí s městem Tišnovem. V Tišnově žiji již 25 let a v posledních letech jsem zaregistrovala neúprosné rozšiřování města do volné krajiny, přibývají nové ulice satelitního typu a architekturu pomalu vystřídaly katalogové domy. Ve městě se však nacházejí brownfieldy různého charakteru, především v okolí železnice, a většina z nich dnes nemá žádné využití nebo má velmi neefektivní funkci. Mým cílem práce je návrh nové polyfunkční lokality Papírna, která bude součástí města a zároveň bude lukrativním místem pro bydlení. Diplomová práce pracuje jak s urbanistickým měřítkem areálu a jeho okolím, tak s architektonickým měřítkem vybrané budovy s jasně vymezeným stavebním programem v podrobnosti architektonické studie. Stavební program, krytý bazén, jsem si zvolila na základě analýz a průzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.