Diplomové práce

DESIGN SE ZAMĚŘENÍM NA PSYCHICKÉ ZDRAVÍ

Kalousková Aneta

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá stresem, úzkostí a nespavostí. Analyzuje možnosti terapie a zaměřuje se na potenciál jejich využití v produktovém designu. Hlavním bodem je návrh pomůcky v souladu s psychologickými principy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.