Diplomové práce

OUTDOOR VYBAVENÍ

Krise Jan

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zaměřuje na návrh kompaktních přenosných kempovacích kamen určených do k tomu uzpůsobených stanů a drobných příbytků. Cílem práce je nalezení vhodných kombinací funkčních prvků tak, aby bylo dosaženo uživatelského komfortu uprostřed přírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.