Závěrečné práce

KONCEPT AUTONOMNÍHO VOZU

Vlkavec Jakub

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá vývojem automobilového průmyslu spolu s jeho trendy. Práce obsahuje designerský návrh konceptu interiéru a exteriéru autonomního vozu. Důraz je kladen na vývoj a trendy v automobilovém průmyslu, sdílení automobilů, bezbariérové dopravy a konektivity. V práci je také nastíněno fungování služeb, pro které je vůz určen.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.