Diplomové práce

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V BERLÍNĚ

Vršková Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh studentského bydlení a budovy městského úřadu v Berlíně, v městské části Friedrichshein-Kreuzberg. Jedná se o pozemek v blízkosti řeky Sprévy, na kterém navazuji na již stojící domy dvěma objekty. Navržené stavby jsou šesti a osmi podlažní budovy, součástí je jedno podzemní podlaží a komerční parter s obchody a kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.