Diplomové práce

Polyfunkční objekt, Olivova, Říčany

Zdenka Říhová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.