Diplomové práce

Most, město

Lenka Janusová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Most, město - vztahy a vzájemný vliv jednoho na druhé. Propojení dvou městských částí - Karlína a Holešovic s přínosem pro dané lokality. Domy na opačných březích řeky v blízkosti mostu, soustředění na jeden z nich - karlínský dům. Důraz bude kladen na definování místa, řešení dispozic bytů a dalších prostor, vyřešení parkování, návrh úpravy ulice, provedení fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.