Diplomové práce

Polyfunkční dům, Praha - Libuš

Hub Daniel

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Práce se zabývá administrativní budovou, která je součástí většího developmentu v Praze-Libuši.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.