Diplomové práce

Základní umělecká škola Ratibořická, Horní Počernice

Čechová Karolína

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným projektem je Základní umělecká škola Ratibořická. Tato budova vytváří v Horních Počernic nové centrum kultury a vzdělávání. V budově se nachází dva koncertní sály, pro pořádání veřejných společenských akcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.