Diplomové práce

FAKULTA ARCHITEKTURY V DRÁŽĎANECH

Martin Mareš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji novou budovu fakulty architektury v Drážďanech, jako důstojné místo pro studium. Fakulta by měla být reprezantivní, čistá, v principu jednoduchá a plně funkční budova, která komunikuje s okolím a vytváří prostory pro setkávání, společnou práci i zajímavé prostředí pro veřejnost. Fakulta architektury musí kolemjdoucí přesvědčit, že právě v této budově se vyučuje architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.