Diplomové práce

FAKULTA ARCHITEKTURY - DRÁŽĎANY

Veronika Gabrlíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Fakulta architektury je reprezentativní univerzitní instituce, která svým vzhledem dává najevo svou výjimečnost. Vnitřní prostory i okolí musí podporovat kreativitu studentů. Navrhovaný objekt reaguje na okolní prostředí a propojuje příjemné veřejné prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.