Diplomové práce

SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC

Robin Remunda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci skautského Libereckého kraje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.