Diplomové práce

OLOMOUC - URBANISTICKÝ ROZVOJ, SLAVONÍN, POVEL

Haniš Pavel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce území, které se nachází v městských částech Slavonín a Povel v Olomouci. Návrh je zpracován s ohledem na udržitelný rozvoj území, města krátkých vzdáleností s jasně definovanou a čitelnou strukturou, s důrazem na řešení a organizaci veřejných prostranství. Projekt doplňuje strukturu města, propojuje území a posiluje obytné kvality okolí. Doplňuje chybějící vybavenost území s ohledem na potřeby obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.