Diplomové práce

PRAŽSKÉ STŘECHY

Rumlová Jitka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá možností a způsobem vzniku střešních nástaveb na vybraných stabilizovaných územích Prahy v blízkosti centra města. Nastavuje obecná pravidla pro jejich chování, které jsou následně ověřeny na konkrétních příkladech. Výsledná regulace se promítá do upraveného schématu výškové regulace z Metropolitního plánu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.