Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

ORLOVÁ - KOMUNITNÍ CENTRUM

Formánková Martina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh komunitního centra ve městě Orlová na vhodném místě za účelem pozvednutí životní úrovně obyvatel města. První část je věnována městu Orlová, druhá část tématu komunitní centrum a třetí částí je architektonická studie komunitního centra na místě bývalého kina Vesmír.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.