Výstava ateliérových prací

Budějovická

Anastasiia Popova

Anotace

Tento diplomní seminář je věnován pražské lokalitě Budějovická. Publikace obsahuje analytickou část, která je složená z analýzy přilehlých lokalit, veřejné a občanské vybavenosti, dopravy, morfologie, zeleně, obyvatelstva a jeho hustoty, vlastního dojmu z území a SWOT analýzy. Tato publikace slouží podkladem pro navazující návrh, který bude podrobně rozpracován v diplomové práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský