Závěrečné práce

KULTURNÍ CENTRUM V CHEBU

Asipkova Albina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomového projektu je kulturní centrum v Chebu a doplnění městské struktury. Cílem práce bylo navrhnout otevřené místo pro setkávání lidí, pro komunikaci, trávení volného času, kulturu a vzdělání. Snaha o propojení města a řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.