Diplomové práce

DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU

Náglová Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zaobírá doplnění nábřežní linie Vltavy v lokalitě ulic Revoluční a Lannova. Vzhledem k ustálené pražské typologii předpolí mostů je ústředním tématem práce návrh městské instituce, která může také působit jako pozitivně působící nástroj změn v blízkém prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.