Závěrečné práce

PLZEŇ - VZTAH CENTRA MĚSTA A NÁDRAŽÍ

Špilarová Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce řeší urbanistický vztah mezi středem města a hlavním nádražím v Plzni. Na pravém břehu řeky Radbuzy se nachází nezastavěné území, které v tímto návrhem získává nový charakter. Do středu území je navržen multifunkční sál. Další zástavba je tvořena soustřednými kružnicemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.