Diplomové práce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Kateřina Součková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh nového Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Využití prostorových rezerv městského bloku v historickém centru města a řešení návazností na veřejný prostor. Hmota domu vychází z členění historické zástavby, tvarově ji napodobuje a definuje nové prostory rozdílného charakteru. Prostupnost bloku a propojení se stávajícími veřejnými prostory podporují aktivitu v parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.