Diplomové práce

DENNÍ STACIONÁŘ A BYDLENÍ PRO SENIORY V CENTRU MILEVSKA

Černá Karolína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nové zástavby na místě současného autobusového nádraží v Milevsku. Navrhuji zástavbu, která navazuje na současné budovy a dotváří blok s parkem uvnitř. Podrobněji je řešena budova se službami a bydlením pro soběstačné seniory a objekt denního stacionáře pro seniory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.